İnsan Kaynakları

Yalın ve modern organizasyon yönetim tarzını benimsemiş olan şirketimiz; hedefimize ulaşabilecek yapıda yaratıcı, iç ve değişiklerin taşıyıcısı olabilecek nitelikteki insan kaynaklarını, tamamen objektif değerlendirme kıstasları ile seçmektedir. İnsan kaynaklarımızın ve her bir çalışanımızın eğitimi ve geliştirilmesi şirketimizde temel bir yönetici sorumluluğu olarak benimsenmiştir. Çalışanlarımızın performans planlarının değerlendirilmesi ile yatay ve dikey atamalarda fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması temel prensibimizdir.

Tüm iş yerlerimizde çevre, iş ve işyeri güvenliği ile ilgili mevcut tüzük ve yönetmeliklerde yer alan önlemler alınmakta ve eğitimler aracılığı ile çalışanlarımız çevre ve iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmektedir.

Şirketimizin şeffaf ve yalın organizasyon yapısı içerisinde tüm çalışanlarımız sorun istek ve önerilerini üst kademelere rahatlıkla iletmektedirler. Bu doğrultuda manyetik ortam ve baskılı materyaller (iletişim panoları) kullanılmakta, yönetim kararları ile firma içi faaliyetler gibi konularda bilgi akışı ve güncelliği sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Formu