Maliyeti azaltıp verimliliği artıran yatırımlar yapacağız.

Enflasyonla Mücadele Kampanyası
26 Ekim 2018
Kamil Gökhan BOZKURT “ Capital Dergisi” Söyleşisi
3 Ocak 2020

“Maliyeti azaltıp verimliliği artıran yatırımlar yapacağız”

Nuh Çimento Grubu, 50’yi aşkın ülkeye yaptığı klinker ve çimento ihracıyla sektörünün yurt dışındaki en önemli markalarından. Grubun bu başarısının arkasında yenilikçi yapısının yanı sıra çok önem verdiği sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde yürüttüğü projeler de var. Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, “2019’da maliyet azaltıcı ve verimlilik artırıcı yatırımlara yöneleceğiz” diyor. Bozkurt, alternatif yakıt ve hammadde kullanımının artırılmasını, enerji verimliliği ve maliyet azaltma yatırımlarıyla maliyet bazım aşağı çekmeyi planladıklarını kaydediyor.

1966’DA kurulan, çimento, beton ve yapı malzemeleri alanındaki şirketleriyle faaliyet gösteren Nuh Çimento Grubu, 50’yi aşkın ülkeye klinker ve çimento ihraç ediyor. 2018’i 103 milyon TL’lik yatırımla geride bırakmaya hazırlanan Nuh Çimento Grubu için sürdürülebilirlik çalışmaları ve projeleri ise olmazsa olmaz’ların başında geliyor. Sürdürülebilirlik konularını iyi yöneten şirketlerin gelecekte güçlü şekilde ayakta kalacağını söyleyen Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, çevresel ve sosyal gelişmelerle ilgili orta ve uzun vadeli şekilde oluşturdukları planları genişletilerek son 10 vıldır sürdürülebilirlik çatısı altında topladıklarını belirtiyor. Sürdürülebilirlik alanında enerji verimliliği projeleri, su ve elektrik azaltımı, çevre yatırımları, temiz enerji ve biyoçeşitlilik projeleri olduğunu kaydeden Bozkurt, “Son yıllarda değişen dünya düzeni ve iklim değişikliği etkileriyle Türkiye’de ilk olma özelliği olan atık geri kazanım tesislerini ülkemize kazandırdık” diyor.

Nuh Çimento’nun yeni dönem Çimento hedeflerini ve yatırını stratejilerini konuşma fırsatı yakaladığımız Kamil Gökhan Bozkurt ile şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını da masaya yatırdık. Bozkurt”tan sürdürülebilirlik projeleri hakkında da detavlı bilgi aldık.

Nuh Çimento’nun hizmetlerinden bahseder misiniz?

Çimento, beton ve yapı malzemeleri alanındaki şirketlerimizle başta Kocaeli olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki tesislerimizle faaliyet gösteriyoruz. 1966’da kurulan Nuh Çimento, İSO İlk 500 Listesi’ndeki 80 işletmeden biri. Kocaeli, 72 şehrin toplamı kadar vergi ödüyor. Biz de böyle rekabetçi bir bölgenin sanayi kalbi olan Kocaeli’nde her yıl en çok vergi veren ilk üç mükellef arasın da yer alabilmenin gururunu yaşıyoruz. Grup şirketlerimiz olarak toplam kadromuzda bin 360 çalışanımız var. Dolaylı olarak yaklaşık 2 bin kişilik bir aileyiz.

İhracatta son durum nedir?

50’yi aşkın ülkeye klinker ve çimento ihraç ediyoruz. Toplam klinker ve çimento ihracatının yüzde 10’unu, deniz yoluyla yapılan ihracatın yüzde 22’sini gcrçekleştiriyoruz. Yeni pazarlar geliştirmeye devam ediyor. Yeni hedef pazar seçiminde ABD gibi niş pazarlara odaklanıyoruz.

ABD ye ne kadar ihracat yapıyorsunuz?

ABD ekonomisi 2008 krizi sonrasında inşaat sektöründe yaşadığı daralmanın etkilerini 2014’ten itibaren geride bırakmaya başladı. Biz de yakından takip ettiğimiz bu pazardaki yükseliş trendini önceden öngörerek pozisyonumuzu aldık. Son dört yıldır en önemli pazarımız ABD. ABD’ye ihracat hacmimizi her yıl bir önceki yıla göre artırıyoruz. Sadece ABD’ye 1 milyon tona yakın çimento ihracatı yapıyoruz. Bu rakam Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 40’ına tekabül ediyor.

2019 için ihracatta nasıl bir rota çizdiniz?

2019’da ihracat pazarlarımızda düşüş beklemiyor, ABD’ye ihracatımızı iki katma çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer önemli ihracat pazarımız olan Batı Afrika’ya ihracatımızı da artırmayı hedefliyoruz. Akdeniz havzasında artan fazla kapasite ve bunun tetiklediği yoğun rekabet ise yönetmemiz gereken en önemli sorun. Denize sıfır konumda kurulu olmamız, kendi limanımızı işletmemiz, lojistik altyapımızın ihracat yapmak üzere tesis edilmiş olması, dünya pazarlarının kalite gereksinimlerini karşılayacak üstün kalitedeki ürün çeşitliliğimiz ve uluslararası pazarlarda onlarca yıldır ihracat yapan saygın bir marka olmamız bizi artan rekabet ortamında diğer üreticilerden üstün kılıyor.

Nuh Çimento’nun sürdürülebilirlikteki hedefleri

“Sürdürülebilirlik hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olarak üç grupta şekillendiriyoruz” diyen Kamil Gökhan Bozkurt, yıllık olarak takip ettikleri performans kriterleri ile beş ve 10 yıl sonra olmak istedikleri yere ulaşmak adına politikalar ve projeler geliştirdiklerini kaydediyor.. Bozkurt, sürdürülebilirlikteki hedeflerini şöyle sıralıyor:

 • Hissedarlara sunduğumuz değeri artırmak.
 • Satın alımlarda yerel tedarikçileri yurt dışındaki tedarikçilere tercih etmek. Yasal mevzuata tam uyum sağlamak.
 • İş günü ve can kaybıyla sonuçlanan iş kazalarını, çalışan devir oranının yükselmesini önlemek.
 • İş kazası sıklığını düşürmek.
 • Çalışan başına sağlanan eğitim süresini ve geri kazanılmış su kullanım oranını artırmak.
 • Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı’na yatırımları sürdürmek.
 • Elektrik ve ısı enerjisinin verimli, fosil yakıtlar ve doğal kaynaklar yerine atıkların alternatif olarak kullanılmasını sağlamak.
 • Üretim kaynaklı oluşan toz emisyonlarını ve sera gazı miktarını azaltmak.
 • Çıkan atıkların bertaraf yerine geri kazanıma gönderilmesini sağlamak.
 • Biyolojik çeşitlilik açısından özel türlerin yetiştirildiği ve yaşadığı bölgeler ile koruma altındaki alanlarda faaliyet göstermemek.
 • Doğaya yeniden kazandırma (rehabilitasyon) projeleri hazırlamak ve yetkili mercilere onaylatmak.

Yeni dönem yatırım planlarınız neler?

2017’de başlattığımız kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımları 2018’de tamamlandı. Yeni kurduğumuz ilave değirmen ve silo yatırımlarıyla günlük sevkiyat hızımızı artırmayı amaçlıyoruz. 2017 yatırım tutarımız 120 milyon TL idi. Bunun 110 milyon TL’si üretim kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarından, 10 milyon TL’si diğer idame yatırımlardan oluştu. 2018 yatırım bütçemiz ise 103 milyon TL olup 90 milyon TL’si kapasite artışı ve modernizasyon, 13 milyon TL’si diğer idame yatırımlarından meydana geldi. 2019’da bu yatırımların karşılığını almaya çalışıp maliyet azaltıcı ve verimlilik artırıcı yatırımlara yöneleceğiz. Alternatif yakıt ve alternatif ham madde kullanımının artırılması, enerji verimliliği ve maliyet azaltma yatırımları ile maliyet bazımızı daha da aşağıya çekmeyi planlıyoruz.

Alanınızda lider ve sürdürülebilir bir marka olmanızın sırrı ve sizi siz yapan farklı özellikleriniz neler?

Nuh Çimento kurulduğu günden itibaren yenilikçi yapısı, mümkün olan en iyi ve en son teknolojiyi kullanması, enerji verimliliği yatırımları ile sektöründe öncü konumda yer alıyor. Son yıllarda değişen dünya düzeni ve iklim değişikliği etkileriyle Türkiye ‘de ilk olma özelliği olan atık geri kazanım tesislerini ülkemize kazandırdık ve bu alanda birçok karbon azaltım sertifikası ve çevre ödülleri aldık. Sürdürülebilirlik konularını iyi yöneten şirketler gelecekte güçlü şekilde ayakta kalacak. İyi yönetemeyenler ise yasal mevzuatlara uyum sağlayamadıkları için ve sosyal baskılar nedeniyle kendilerini sektörün gerisinde veya dışında bulacaklar. Bu da sürdürülebilirlik yönetiminin çevresel ve dünyamız için ‘olmazsa olmaz’ olmasının yanı sıra ekonomik olarak ayakta durabilmenin de ‘olmazsa olmaz’ı haline geldiğinin bir neticesi.

Sürdürülebilirlik vizyonunuz nasıl şekilleniyor? Bu vizyona ne zaman başladınız? O zamandan bu güne, bu yolculukta öne çıkan noktalar neler oldu?

Lider bir şirket olarak her şartta ayakta kalmak ve öncü olmak için başta ekonomik olarak ve sonrasında bizi bekleyen tüm çevresel ve sosyal gelişmelere hazırlıklı olmak adına sürdürülebilirlik anlayışı yıllardır temel prensiplerimizden biri oldu. Geçen yıllarda orta ve uzun vadeli oluşturulan planlar daha da genişletilerek son 10 yıldır sürdürülebilirlik çatısı altında toplanıyor ve geleceğimize yön veriyor. Geçmişte enerji verimliliği ve ekonomik politikalar sürdürülebilirliğin tamamını oluştururken son 10 yılda çevre yatırımları, temiz enerji ve biyoçeşitlilik projeleri sürdürülebilirlik politikalarımızda geniş yer tutuyor.

Sürdürülebilirlikte ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Sürdürülebilirlikle ilgili olarak enerji verimliliği projelerimiz, su ve elektrik azaltımıyla ilgili çalışmalarımız var. Trabzon’da elektrik üretimi için yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan bir Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) projemiz mevcut. 2013’te devreye aldığımız Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi, ülkemizde hâlâ en büyük olma özelliği taşıyor. Daha önceki yıllarda proses gereği bacalardan atılan atık ısı, kurulan yeni kazanlarla buhar enerjisine, buhar enerjisi de buhar türbini vasıtasıyla elektrik enerjisine çevriliyor. Fabrika sahamızda elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan bu tesiste, ana proses bacalarından atılan sıcak gaz kullanıldığından kömür gibi fosil yakıt kullanmamıza gerek kalmıyor. Tesis kurulmadan önce atmosfere atılan 300-450 derecelerdeki gazları soğutmak için kullanılan su ve elektrik enerjisinden tasarruf ederken gazların da atmosfere daha soğuk atılmasını sağlıyoruz.

Başka ne gibi projeleriniz bulunuyor?

Farklı sektörlerin üretimi esnasında açığa çıkan atıkları da alternatif hammadde olarak ve alternatif yakıt olarak üretimimizde kullanıyoruz. Bu sayede kullanılan alternatif yakıtların karbondioksit salınımlarının düşük olması nedeniyle hem sera gazı etkimiz azalıyor hem geri dönüşüme katkı sağlanması açısından önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sağladığınız enerji ve su tasarrufunda aldığınız sonuçları paylaşabilir misiniz?

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 2017’de alternatif yakıt kullanarak toplam enerjimizin yüzde 1,71’ini atıklardan sağladık. Çamur Kurutma Tesisi sayesinde 13 bin 340 ton karbondioksite sera gazı azaltımı gerçekleştirdik. Doğal kaynakları korumak için alternatif hammadde olarak 426 bin 701 ton atık kullandık. Bunlara ek olarak atık ısıdan elektrik üreten (WHR) tesisimiz sayesinde fabrika sahamızda elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 20’sini karşılayarak bacalardan atılan sıcak gazla hiçbir ilave yakıt kullanılmadan yıllık yaklaşık 90 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretimi sağladık. Bu üretim sayesinde, normalde şebekeden alınacak elektriğin üretilmesi için atmosfere salınacak yaklaşık 50 bin ton karbondioksit oluşumunu önlemiş olduk. Böylelikle tesiste gerekli olan enerji için herhangi bir yakıt kullanılmadığından herhangi bir toz ya da yanma gazı emisyonu da oluşmadı. Ayrıca deniz arıtma tesisimizle denizden çekilerek arıtılan su kullanımımızın toplam su tüketimimize oranı (geri kazanılmış su kullanım oranımız) yüzde 72.

“10 başlıkta çalışmalar yapıyoruz”

Kamil Gökhan Bozkurt, Çamur Kurutma Tesisi sayesinde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin 10’una doğrudan hizmet ettiklerini söylüyor. Bozkurt, bu hedefleri ve yaptıkları çalışmaları şöyle özetliyor:

 1. Temiz Su-Sıhhi Koşullar: Atık ısıdan elektrik üretimi tesisine ait soğutma kulesindeki atık suyunu, çamur kurutma tesisi soğutma kulesinde besi suyu olarak kullanılıyoruz.
 2. Erişilebilir ve Temiz Enerji: Atık ısıdan elektrik üretimi tesisinde atık gazlarla ürettiğimiz elektriğin bir kısmını bu tesisin elektrik ihtiyacı için kullanıyoruz.
 3. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Hem yakıt hem de hammadde kullanımında tasarruf yapıyoruz.
 4. Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı: Tesisimiz, sektöründe ve bulunduğu coğrafyada önemli bir sanayi yatırımı özelliği taşıyor.
 5. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları: Marmara Bölgesi’ne, biyolojik atıkların azaltılması konusunda önemli katkıda bulunuyoruz.
 6. Sorumlu Tüketim ve Üretim: Alternatif yakıt kullanımımız sonucunda sorumlu üretim, doğal kaynak kullanımımızı azaltmamız sonucunda sorumlu tüketim yapıyoruz.
 7. İklim Eylemi: Alternatif yakıt kullanımımız sonucunda sadece 2017’de yaklaşık 13,5 bin ton karbondioksite sera gazı azaltımı sağladık.
 8. Sudaki Yaşam: Yakıt olarak kullanılmasa doğaya karışacak ve su kaynaklarını O kirletebilecek ciddi miktarda atığı üretim süreçlerimizde bertaraf ediyoruz.
 9. Karasal Yaşam: Yakıt olarak kullanılmasa yaşadığımız çevreyi kirletebilecek atıkları üretim süreçlerimizde bertaraf ediyoruz.
 10. Hedefler İçin Ortaklıklar: Çamur Kurutma Tesisi’nde kullanılan atıklar için bölgedeki belediyeler, OSB’ler ve Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz.

Faaliyet raporlarınızda sürdürülebilirlik stratejinizin sonuçlarını verilerle aktarıyorsunuz. 2017’de hangi başlıklar öne çıktı?

2017 yılı stratejisini belirlerken çalışan ve bayi anketlerini takip ettik üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda öncelikli konularımızı netleştirdik ve stratejik sürdürülebilirlik öncelikleri matrisimizi hazırladık. Öne çıkan konular; iş sağlığı ve güvenliği ve ekonomik performans, satın alma uygulamaları, enerji yönetimi, malzemeler, istihdam, eğitim ve öğretim, yerel toplum, su yönetimi, kanunlara uyum oldu.

2018 raporunuzun odağında neler olacak?

2018’de mevcut platformları geliştirmek, iç ve dış paydaşlarımıza özel yeni diyalog kanalları açmak ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik çerçevesinde işlerimizle doğrudan ilişkisi olan fikir ve taleplerini dinlemek odağımızda bulunuyor. Bu kapsamda alacağımız geri bildirimler, 2018’de ekonomik performans, çevre ve iklim değişikliği, sıfır atık politikalarının odak noktası olacağı yönünde. Nuh Çimento ailesi olarak yönümüzü ülke ve dünyadaki gelişmelere ve daha çok ekonomik ve çevresel politikalar üzerine çevirmiş durumdayız.