Nuh Ay Limited Satışı Ek Bilgi

Nuh-Ay Limited İştirakimizin Satışı
17 Ocak 2013
Toplu İş Sözleşmesi Müzakereleri Hakkında
7 Şubat 2013

31.01.2013 tarihinde Nuh – Ay Çimento Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin satışı ile ilgili yaptığımız açıklamaya ek açıklamadır.

Nuh – Ay Çimento Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hisse satış bedeli olan 19.391.900 TL (OndokuzmilyonüçyüzdoksanbirbindokuzyüzTL) Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2013 dönemlerinde dört eşit taksitte tahsil edilecektir.